Βιβλία που έχουν γραφεί από σύγχρονους θεολόγους – πανεπιστημιακούς και μη – και στα οποία αναλύονται θέματα Ορθόδοξης Πίστης και Παράδοσης.