Νέες κυκλοφορίες/επανεκδόσεις

-10%
-10%
20.00 18.00

Βίοι Αγίων/ Οσιακές μορφές

Ἡ δροσοβόλος καῦσις τῆς προσευχῆς

Νέο!

Βίοι Αγίων/ Οσιακές μορφές

Ο Όσιος Ιάκωβος (Τσαλίκης)

21.20

Βίοι Αγίων/ Οσιακές μορφές

Ο Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης, μαρτυρίες

10.60

Βίοι Αγίων/ Οσιακές μορφές

Η Ασκητική της Αγάπης

19.00

Προτεινόμενα

-10%
-89%
-10%
14.70 13.23
-20%
-11%
19.18 17.00
0.01
-10%
12.00 10.80
-10%
11.50 10.35
-10%
-10%

Ἱερόν Ἀνδρῶον Ἡσυχαστήριον «Ἡ Ἁγία Τριάς»

… καί τοῦτο τό ἔτος

10.00 9.00
-10%
8.50 7.65
-10%
11.50 10.35
-10%
-10%
10.00 9.00
-10%
-10%
5.00 4.50
-10%
-10%
6.50 5.85